Slovenski regionalni dnevi


Slovenski regionalni dnevi 2019

Demografske spremembe in regionalni razvoj

Bovec, 24. in 25. oktober 2019

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj s partnerji ZRC SAZU, Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Združenjem regionalnih razvojnih agencij organiziral tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2019, ki so potekali v Goriški regiji, v Bovcu, v Kulturnem domu in Hotelu Alp, dne 24. in 25. oktobra 2019 pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«.

Regionalni dnevi so postali stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem in lahko doprinesejo k uresničevanju njegovih ciljev ter razpravi o aktualnih temah s področja regionalnega razvoja. Z njimi želimo prispevati h kakovostnejšim odločitvam. 

Tudi z letošnjo temo smo želeli pritegniti čim več različnih akterjev: ministrstva, vladne službe, javne sklade in agencije, regionalne razvojne agencije, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne javnosti ter druge, s čimer smo soočili poglede o tematiki. Govora je bilo o različnih možnostih, ki izhajajo iz Evropskih kohezijskih politik, regionalni politiki in obmejnih problemskih območjih. Osrednja tema prvega dne je bila posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih. Osrednja tema drugega dne pa je bila posvečena demografskim spremembam, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij. Predstavitve s simpozija si lahko ogledate na povezavi: http://rrs.zrc-sazu.si/ZGODOVINA/BOVEC2019.aspx.