Slovenski regionalni dnevi 2016

Spoštovani,

letošnji Slovenski regionalni dnevi, ki jih organiziramo Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalni razvojni sklad, Združenje regionalnih razvojnih agencij in Mestna občina Murska Sobota bodo 10. in 11. novembra v Hotelu Diana v Murski Soboti.

Naslov dogodka bo »Regionalna politika za prihodnost – prihodnost za regionalno politiko«, na njem pa bomo obravnavali naslednje teme:

- Vloga kohezijskih regij v novem programskem obdobju po letu 2020,

- Vloga Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju,

- Potenciali regionalnega razvoja – od vsebine do oblike.

Podroben program vam bomo posredovali jeseni, vas pa že sedaj vabimo, da si rezervirate termin.

 

 Vabljeni!