Slovenski regionalni dnevi 2017Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenski regionalno razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij smo pričeli s pripravo Slovenskih regionalnih dni za leto 2017, ki bodo obravnavali »vrednotenje regionalne politike«.

Ob Slovenskih regionalnih dnevih 2017 bomo izdali monografijo, zato že sedaj vabimo strokovnjake z različnih področij, da se pridružijo razpravi na temo ter najavijo svoje prispevke. V knjigi, ki bo izšla kot 6. številka v zbirki Regionalni razvoj, bomo obravnavali:

- metode vrednotenja regionalne politike in regionalnega razvoja,

- sisteme spremljanja in vrednotenja regionalne politike,

- primere vrednotenj učinkov regionalne politike v obdobju 2007–2013,

- vrednotenje sektorskih politik na regionalni in lokalni ravni,

- primere vrednotenj posameznih projektov,

- dosedanje izkušnje z vrednotenjem razvojnih projektov,

- priporočila vrednotenj za boljšo regionalno politiko,

- spremljanje in vrednotenje razvoja z vidika razvojnih trendov.

Povzetek predlaganega prispevka oziroma napoved teme, ki jo želite obravnavati, nam sporočite na elektronski naslov rrs@zrc-sazu.si, in sicer do vključno 20. 12. 2016. O primernosti teme in morebitnih dodatnih priporočilih vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času po prejemu vašega povzetka.