Slovenski regionalni dnevi


Slovenski regionalni dnevi 2021

Prvi del Letošnjega dogodka, ki ga je organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj s partnerji ZRC SAZU, Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Združenjem regionalnih razvojnih agencij, je v celoti potekal preko spleta in sicer 6. maja 2021 pod naslovom »50. let slovenske regionalne politike«.

Predstavitve na dogodku ter sam posnetek si lahko ogledate na povezavi: http://rrs.zrc-sazu.si/ZGODOVINA/PLATFORMAZOOM2021. V jeseni pa vas vabimo k udeležbi na drugem delu dogodka, kjer se bomo posvetili izdaji monografije in drugim aktualnim tematikam.