Slovenski regionalni dnevi
Slovenski regionalni dnevi 2021


Zaradi letošnjih izrednih razmer je dogodek Slovenski regionalni dnevi žal odpadel. Tako ZRC SAZU – Geografski inštitut Antona Melika, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalno razvojni sklad, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko ter Združenje regionalnih razvojnih agencij že načrtujemo Slovenske regionalne dneve 2021, ki bodo posvečeni petdeseti obletnici slovenske regionalne politike.

Dogodek bo potekal 6. in 7. maja 2021, v Grand Hotelu Primus, v Termah Ptuj.

 

Ob tej priložnosti bo izšla tudi monografija, ki bo osvetlila bogato zgodovino s področja spodbujanja in preučevanja skladnega regionalnega razvoja Slovenije, zrcalo pa bo nastavila tudi sodobnim procesom na področju regionalizacije, regionalnega razvoja in regionalne politike.

 

Vabimo vas, da nam najavo prispevkov pošljete do 8. januarja 2021 na naslov rrs@zrc-sazu.si. Navodila za pripravo povzetkov prilagamo v prilogi.

 

V knjigi, ki bo izšla kot 8. številka v zbirki Regionalni razvoj, bomo obravnavali:

- zgodovino dosedanje regionalne politike v Sloveniji,

- pretekle in aktualne procese na področju regionalnega razvoja,

- načrtovanje naslednje finančne perspektive,

- inovativne pristope pri upravljanju območij, zlasti na področju upravljanja, digitalizacije in finančnih mehanizmov,

- ostale teme, povezane z regionalnim razvojem.

 

Lepo vas vabimo k oddaji prispevkov.