Slovenski regionalni dneviSpoštovani,

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalno razvojni sklad, Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Združenje regionalnih razvojnih agencij bomo tudi leta 2019 organizirali slovenske regionalne dneve, ki bodo ob ostalih aktualnih temah regionalnega razvoja posvečeni zlasti demografskim spremembam in njihovemu vplivu na regionalni razvoj. Ob tej priložnosti bomo izdali monografijo z naslovom Demografske spremembe in regionalni razvoj, zato že sedaj vabimo strokovnjake z različnih področij, da se pridružijo razpravi na temo ter najavijo svoje prispevke. V knjigi, ki bo izšla kot 7. številka v zbirki Regionalni razvoj, bomo obravnavali:

 

- demografske spremembe in njihov vpliv na razvoj,

- demografske projekcije na različnih prostorskih ravneh,

- posledice staranja prebivalstva na poselitev, trga dela, zdravstvo, skrb za starejše …

- beg možganov in odseljevanje (regionalni vidiki),

- priseljevanje,

- storitve splošnega pomena in pričakovane demografske spremembe,

- problematika razvoja obmejnih območij,

- ostale teme, povezane z demografskim razvojem,

- ostale teme, povezane z regionalnim razvojem.

 

Povzetek predlaganega prispevka oziroma napoved teme, ki jo želite obravnavati, nam sporočite na elektronski naslov
rrs@zrc-sazu.si, in sicer do vključno 15. 2. 2019. O primernosti teme in morebitnih dodatnih priporočilih vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času po prejemu vašega povzetka.

 

Časovnica

15. februar: najava prispevka

20. april: oddaja prispevkov

maj: recenzije

junij: dopolnitve prispevkov

junij in julij: urejanje

avgust in september: oblikovanje in tisk