Program Slovenskih regionalnih dnevov 2021

50 let regionalne politike v Sloveniji

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9:30

Pozdravni nagovor organizatorjev in otvoritev simpozija

Zdravko Počivalšek, MGRT, minister

Zvonko Černač, SVRK, minister

Matjaž Ribaš, Slovenski regionalno razvojni sklad, direktor

Karmen Sonjak, RRA GIZ, predsednica

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9:45

Retrospektiva slovenske regionalne politike ob 50. letnici

(dr. Marjan Ravbar in dr. Damjan Kavaš)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Evropska kohezijska politika in regionalni razvoj v obdobju 2021/27

10:00

Vidiki teritorialnih pristopov v luči regionalnega razvoja

(mag. Grega Kordež in dr. Robert Drobnič)

10:20

Evropska kohezijska politika gonilna sila naložb EU v Sloveniji v obdobju 2021–2027

(mag. Josip Mihalic)

10:40

Regionalne razvojne agencije – pomemben gradnik pri uresničevanju razvoja regij in države

(mag. Lilijana Madjar)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:00 – 11:15 odmor

– – – – – –

11:15

Aktualni razpisi Regionalnega sklada za trajnostno in digitalno prihodnost

(Tjaša Kariš)

11:35

Regionalni prostorski plan - od besed k dejanjem

(Valentina Lavrenčič in Blaž Barborič)

11:55

Ciljni raziskovalni projekt Medresorsko usklajeno spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih kot izhodišče za program razvojnih spodbud za OPO

(dr. Janez Nared, dr. Alma Zavodnik Lamovšek, dr. Damjan Kavaš, dr. Gregor Čok)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12:15 – 12:30 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12:30 –14:00

OKROGLA MIZA

Okrogla miza: Nova finančna perspektiva EKP v luči novih instrumentov

(»Zeleni dogovor, post-COVID-19 instrumenti, teritorialni pristopi«)

Moderator: dr. Robert Drobnič

Mag. Monika Kirbiš Rojs (SVRK), mag. Grega Kordež (MGRT DRR), Sibil Klančar (MGRT SRS), Karmen Sonjak, predsednica RRA GIZ, Matjaž Ribaš (SRRS); mag. Lilijana Madjar, predsednica Razvojnega sveta KRZS 2014-2020, dr. Ivan Žagar, predsednik Razvojnega sveta KRVS 2014-2020

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14:00–14:15 Sklepi Slovenskih regionalnih dnevov 2021

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –