Program Slovenskih regionalnih dnevov 2018

Izzivi regionalnega razvoja

Četrtek, 18. 10. 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podčetrtek, Terme Olimia, Hotel Sotelia

8:30–9:30 registracija
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Hotel Sotelia, Dvorana Primula

9:30
Pozdrav organizatorjev in otvoritev simpozija

Peter Misja, župan, Občina Podčetrtek,

Marko Drofenik, generalni direktor, Direktorat za regionalni razvoj, MGRT

Mag. Branko Kidrič, predsednik, Svet Savinjske regije

Velislav Žvipelj, direktor, Slovenski regionalno razvojni sklad

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Izziv spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnimi pristopi (od spodaj navzgor)
Predsedujoči: mag. Saša Heath-Drugovič, Mestna Občina Celje

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10:00–10:20

Predstavitev izvajanja mehanizma Celostne teritorialne naložbe na urbanih območjih - CTN 2014–2020
(Zdenka Šimonovič, Posredniški organ Združenja mestnih občin Slovenije -  PO ZMOS)

10:20–10:40

Predstavitev izvajanja mehanizma Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost - CLLD 2014–2020 – Evropski sklad za regionalni razvoj
(Simona Laznik, MGRT)

10:40–11:00

Predstavitev izvajanja mehanizma Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost - CLLD 2014–2020 – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

(Alina Cunk-Perkič MKGP)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:00–11:30 Odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Izzivi spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnimi pristopi
Predsedujoči: Marko Drofenik, MGRT

11:30–11:40

Urbani razvoj in uporaba teritorialnih pristopov
(Barbara Radovan, MOP)

11:40–12:00

Izkušnje in izzivi izvajanja z mehanizmom CLLD
(Goran Šoster, Društvo za razvoj podeželja)

12:00–12:20

Izkušnje in izzivi izvajanja z mehanizmom CTN
(mag. Saša Heath-Drugovič, Posredniški organ Združenja mestnih občin Slovenije -  PO ZMOS)

12:20–12:40

Izkušnje in izzivi RRA-jev pri izvajanju Dogovora za razvoj regij, CTN in CLLD
(mag. Lilijana Madjar, RRA GIZ)

12:40–13:30

Razprava na dosedanje izkušnje s CTN in CLLD

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13:30–15:00 Kosilo

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15:00–15:20

Pozdrav udeležencev
Zdravko Počivalšek, minister, MGRT
Marko Bandelli, minister, SVRK

15:20–15:40

Predlog Evropske komisije glede izvajanja evropske kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju
(Andrej Engelman, SVRK)

15:40–16:00

Vidik regionalnih razvojnih agencij glede nove finančne perspektive
(Miha Leskovar, RRA GIZ)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16:00–17:20

Okrogla miza: Izzivi spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnimi pristopi
Moderator:  dr. Robert Drobnič, MGRT
Sodelujoči: , Miha Leskovar, RRA GIZ; mag. Bojan Suvorov, SVRK; mag. Saša Heath-Drugovič, MO Celje; dr. Luka Juvančič, Biotehniška fakulteta UL; Velislav Žvipelj, Slovenski regionalni razvojni sklad; Barbara Radovan, MOP; Mitja Bricelj, MOP; Simona Laznik, MGRT; Alina Cunk-Perklič, MKGP; Janja Pečar, UMAR

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17:20–19:00
Ogled naložb kohezijske politike v Podčetrtku (vodenje: Peter Misja, Občina Podčetrtek)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19:30 večerja z družabnim programom

*******************************************************************************************************************

Petek, 19. 10. 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9:00–10:00 registracija

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10:00 – 10:15

Pozdravni nagovor

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, MGRT

Strategija razvoja regije – nov izziv pri pripravi RRP in regionalnega prostorskega plana

Predsedujoči: Marko Drofenik, MGRT

10:15–10:45

Program priprave regionalnih razvojnih programov ter cilji in programi regionalne politike za naslednje programsko obdobje

(dr. Robert Drobnič, MGRT)

10:45–11:30

Razprava
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:30–12:00 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12:00–12:20

Predstavitev priporočil raziskovalnega projekta CRP 2016 »Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni
(dr. Janez Nared, ZRC SAZU)

12:20–12:40

 Usmerjanje prostorskega razvoja na regionalni ravni
(Valentina Lavrenčič, MOP)

12:40–13:00

Predstavitev raziskovalnega projekta Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije, izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence
(dr. Igor Bizjak, Urbanistični inštitut RS)

13:00–14:15

Razprava: Strategija razvoja regije, nov dokument regionalne in prostorske politike

Moderator: dr. Janez Nared, ZRC SAZU, GIAM (ima uvodno besedo in moderira)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14:15–14:45 Sklepi Slovenskih regionalnih dnevov 2018

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14:45–16:00 kosilo