Organizacijski odbor


 • dr. Robert Drobnič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Maruša Goluža, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • mag. Lilijana Madjar, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • dr. Janez Nared, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Katarina Polajnar Horvat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • mag. Duška Radovan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • dr. Nika Razpotnik Visković, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Daniela Ribeiro, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • mag. Nataša Rojšek, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • dr. Petra Rus, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Karmen Sonjak, Regionalna razvojna agencija za Koroško
 • mag. Igor Strmšnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Anja Trobec, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad