Strokovni odbor

 • dr. David Bole, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Katarina Groznik-Zeiler, Ministrstvo za okolje in prostor
 • dr. Andrej Horvat, GTZ GmbH
 • Marko Hren, Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko
 • dr. Luka Juvančič, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja
 • dr. Jani Kozina, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Simon Kušar, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Valentina Lavrenčič, Ministrstvo za okolje in prostor
 • dr. Janez Nared, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Katarina Polajnar Horvat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Marjan Ravbar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Nika Razpotnik Visković, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Aleš Smrekar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • mag. Igor Strmšnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • dr. Alma Zavodnik Lamovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
 • Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad