Slovenski regionalni dnevi


Slovenski regionalni dnevi 2023 bodo potekali 12. oktobra v Krpanovem domu, v Pivki. Tematika letošnjih regionalnih dni bo osvetlila potrebe, načrtovanje in uresničevanje zelenega prehoda na regionalni ravni, s čimer bomo podprli prizadevanja države in Evropske unije pri naslavljanju okoljskih vprašanj in podnebnih sprememb.

Na simpoziju bomo podrobneje obravnavali spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (MKRR), finančne produkte za spodbujanje regionalnega razvoja, planiranje na regionalni ravni ter celostno prenovo po poplavah.