Program Slovenskih regionalnih dnevov 2024

Demografija, kadri, regionalni razvoj

Četrtek, 16. 5. 2024
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Novo mesto - hotel Dolenjc

8:30 – 9:30 registracija

Registracija bo nadalje možna med odmori.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9:30

Pozdravni nagovori organizatorjev in otvoritev simpozija

Srečko Đurov, MKRR

Miran Gajšek, MNVP

Franci Bratkovič, RRA GIZ

Matjaž Ribaš, Slovenski regionalno razvojni sklad

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Predsedujoči: Janez Nared, ZRC SAZU

10:00 - 11:00

Strategija regionalnega razvoja
(Martina Repnik, Gašper Kavšek, Evropska komisija)

Prostorski razvoj regij ali (prostorski) razvoj regij
(Igor Bizjak, Urbanistični inštitut Republike Slovenije)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:00 – 11:30 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

11:30 – 13:00

Trendi na področju demografije in potreb po kadrih

Predsedujoči: Robert Drobnič, MKRR

Izgledi na področju demografije do leta 2038, vključno s potrebnim priseljevanjem z vidika ohranjanja trenutnega števila delovne sile
(Janez Nared, ZRC SAZU)

Analiza trendov na trgu delovne sile v Sloveniji
(Apolonija Oblak Flander, SURS)

Demografska gibanja in izzivi pri soočanju z njihovimi posledicami
(Alenka Kajzer, UMAR)

Pomanjkanje delovne sile v kmetijstvu: brez varnih in zdravih pogojev za kmetovanje ni privlačnega kmečkega poklica
(Majda Černič Istenič, ZRC SAZU)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13:00 – 14:30 kosilo

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kadri in regionalni razvoj

Predsedujoči: Simon Škvor, RRA GIZ

14:30 – 16:00

Izzivi in priložnosti kadrovske vrzeli 
(Brigita Habjan Štolfa, Gospodarska zbornica Slovenije; Severno Primorska Gospodarska zbornica)

Vloga razvojnih regij in regionalnega načrtovanja v luči kadrovske problematike
(Franci Bratkovič, Razvojni center Novo mesto)

Predstavitev ukrepov in sistemskih rešitev na področju razvoja kadrov
(Barbara Leder, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS)

Primeri dobrih praks v regijah z vidika razvoja kadrov
(RRA GIZ)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16:00 – 16:30 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16:30 – 18:00

Okrogla miza: Regije kot privlačno okolje za življenje in delo

Moderator: Simon Škvor, RRA GIZ

-----------------------------------------------------------------

19:00 večerja z družabnim programom

----------------------------------------------------------------- 

Petek, 17. 5. 2024
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9:00 – 9:30 registracija

Registracija bo nadalje možna med odmori.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9:30

Pozdravni nagovor

Gregor Macedoni, Mestna občina Novo mesto

Aleksander Jevšek, MKRR

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tuja delovna sila in integracija

Predsedujoči: Jani Kozina, ZRC SAZU

9:45 - 11:30

Izzivi zaposlovanja tuje delovne sile v Sloveniji
(Anka Rode, Miho Šepec, Zavod za zaposlovanje RS)

Privabljanje tuje delovne sile v Slovenijo
(Boštjan Grobler, Workforce)

Izzivi multikulturnega delovnega okolja na Rudolfovem: »but it's one more thing ...«
(Maja Božič, Rudolfovo)

Družbene posledice spregledanega dvojnega poslanstva domov za starejše
(Nuša Masnik, Dom starejših občanov Krško) 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:30 – 12:00 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12:00 – 13:30

Okrogla miza: Tuja delovna sila in integracija

Moderator: Damjan Kavaš, IER

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13:30 – 13:45

Sklepi Slovenskih regionalnih dni 2024

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13:45 – 15:00 kosilo

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –