Program Slovenskih regionalnih dnevov 2022

Spremembe kot priložnost za regionalni razvoj

Četrtek, 13. 10. 2022
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dvorana Grand hotela Primus, Terme Ptuj

8:30 – 9:30 registracija

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9:30

Pozdravni nagovori organizatorjev in otvoritev simpozija

Nuška Gajšek, županja, Mestna občina Ptuj

Uroš Rozman, direktor, RRA Podravje

Matjaž Ribaš, direktor, SRRS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nova finančna perspektiva

Predsedujoča:

Karmen Sonjak, RRA GIZ

10:00

Slovenija v novi finančni perspektivi, SVRK

(Vodja Organa upravljanja, SVRK)

10:30

Izzivi regionalnega razvoja v novi finančni perspektivi 2021-2027

(Agnès Monfret, Vodja geografske enote za Bolgarijo, Madžarsko in Slovenijo, DG REGIO)

11:00

Komunikacija je osrednjega pomena za spremembe: izkušnje iz mehanizma Interreg Central Europe

(Frank Schneider, Direktor komuniciranja in javne politike, Interreg Central Europe Program)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:30 – 12:00 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12:00 – 12:30

Regionalni razvoj v Sloveniji v obdobju 2021-2027

(Robert Drobnič, MGRT)

12:30 – 14:00

Okrogla miza: Nova finančna perspektiva EKP

Moderatorka: Nataša Rojšek, MGRT

Udeleženci: Robert Drobnič, MGRT, Vodja Organa upravljanja, SVRK, Matjaž Ribaš, SRRS, Karmen Sonjak, GIZ RRA, Lili Madjar, predsednica Razvojnega sveta KRZS, Saša Arsenovič, predsednik Razvojnega sveta KRVS (tbc), Katarina Zadnik, Služba za digitalno preobrazbo, Bojan Dejak, MOP (tbc), Tadej Žaucer, MZI

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14:00 – 15:00 kosilo

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Podatkovno podprto odločanje in načrtovanje na regionalni ravni

Predsedujoči: Janez Nared

15:00 – 16:30

Tomaž Smrekar, SURS

Janja Pečar, UMAR

Vane Urh, GIZ RRS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16:30 – 17:00 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17:00 – 18:00

Razprava: Podatkovno podprto odločanje in načrtovanje na regionalni ravni

Moderator: Janez Nared, ZRC SAZU

Udeleženci: Tomaž Smrekar, SURS, Janja Pečar, UMAR, Predstavnik MGRT, Branko Gabrovec, NIJZ, Andreja Terbuc Munda, AJPES, Georgi Bangiev, MOP, Vane Urh, GIZ RRA

-----------------------------------------------------------------

19:00 večerja z družabnim programom

(Klub Gemina XIII)

*******************************************************************************************************************

Petek, 14. 10. 2022
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dvorana Grand hotela Primus, Terme Ptuj

9:00 – 10:00 registracija

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pozdravni nagovori

Aleksander Jevšek, minister, SVR

Matjaž Han, minister, MGRT

Matej Skočir, državni sekretar, MOP

Spremembe kot priložnost za regionalni razvoj

Predsedujoči:

Simon Kušar, FF UL

10:10

Podnebne spremembe v luči regionalnega razvoja

(Lučka Kajfež Bogataj)

10:30

Energetska kriza in prehod v brezogljično družbo

(Katarina Trstenjak, IJS)

10:50

Vračanje iz tujine, privlačno okolje za mlade

(Dejan Valentinčič, ASEF)

11:10

Kaj digitalizacija prinaša regionalnemu razvoju?

(Saša Kek, Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:30 – 12:00 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Mladi in globalne spremembe

Predsedujoča: Alma Zavodnik Lamovšek, FGG UL

12:00 – 12:15

Izhodiščno predavanje

Izzivi mladih v kontekstu regionalnega razvoja (demografija, praznjenje območij, stanovanja …)

(Janez Nared, ZRC SAZU)

12:15 – 13:30

Okrogla miza: Mladi in globalne spremembe

Moderatorka: Alma Zavodnik Lamovšek, FGG UL

Udeleženci: Tina Kosi, Urad RS za mladino, Doris Letina, Zveza podeželske mladine Slovenije, Marko Borko, Borgla d.o.o., Shots & Ladders, Vid Čarman, Dejan Valentinčič, ASEF, Eva Kotnik, Ambasadorka mladinskega dialoga, Nika Kovač, Inštitut 8. marec

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13:30 – 13:45 Sklepi Slovenskih regionalnih dni 2022

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13:45 – 15:00 kosilo

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –