Program Slovenskih regionalnih dnevov 2023

Zeleni prehod na regionalni ravni 

Četrtek, 12. 10. 2023
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Pivka - Krpanova dvorana

8:30 – 9:30 registracija

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9:30

Pozdravni nagovori organizatorjev in otvoritev simpozija

 

Robert Smrdelj, župan občine Pivka

Boštjan Požar, RRA Zeleni kras

Matjaž Ribaš, SRRS

Aleksander Jevšek, MKRR

Uroš Brežan, MNVP

Agnès Monfret, EK, DG REGIO

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10:00

Priprava sprememb ZSRR - javna razprava: dogovori za razvoj regij, regionalni razvojni programi, regijski in sektorski projekti

Predsedujoča in uvodničarka: Andreja Katič, MKRR

10:10

Dogovori za razvoj regij z vidika zagotavljanja različnih virov sredstev za izvajanje regionalne politike

(Aša Rogelj, MKRR)

10:30

Ključne spremembe zakonodaje z vidika dogovorov za razvoj regij za učinkovit regionalni razvoj

(Predstavnik RRA GIZ)

10:50

Finančni produkti za spodbujanje regionalnega razvoja

(Matjaž Ribaš, SRRS)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:10 – 11:30 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11:30

Okrogla miza - vključevanje resornih ministrstev v dogovore za razvoj regij

(Moderator: predstavnik MKRR; Udeleženci: predstavniki resorjev in razvojnih regij)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13:00 – 14:00 kosilo - preddverje Krpanove dvorane

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Prostorsko planiranje in trajnostna mobilnost na regionalni ravni

Predsedujoča: Lenča Humerca Šolar, MNVP

14:00

Na pragu prve generacije regionalnih prostorskih planov razvojnih regij

(Valentina Lavrenčič, MNVP)

14:20

Razvojne regije: Analiza stanja in razvojnih potreb

(Simon Koblar, UIRS)

14:40

Izkušnje s pilotnimi RCPS in smernice za njihovo pripravo

(Mojca Balant, UIRS)

15:00

Pravni okvir za celostno prometno načrtovanje na regionalni ravni

(Polona Demšar Mitrovič, MOPE)

15:20

ReMobil REgionalni centri MOBILnosti

(Miro Kristan, RRA GIZ/PRC)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15:40 – 16:00 odmor

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Celostna prenova po poplavah

16:00

Predsedujoči in uvodničar: Janez Nared, ZRC SAZU

16:10

Obnova po poplavah

(Boštjan Šefic, Kabinet predsednika vlade)

16:35

Poudarki zelenega prehoda

(Agnès Monfret, EK, DG REGIO)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17:00 – 17:45 Sklepi Slovenskih regionalnih dni 2023

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18:00

Ogled Dina parka Pivka v Krpanovem domu in neformalno druženje