Kontakt

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Geografski inštitut Antona Melika
Novi trg 2
1000 Ljubljana
tel.: 01/4706 545
elektronska pošta: rrs@zrc-sazu.si

Urednica strani: Katarina Polajnar Horvat
ISSN 2536-1759