Predstavitev

Slovenski regionalni dnevi so namenjeni predstavitvi izvajanja in priporočil za izvajanje regionalne politike v Sloveniji, soočenju mnenj in idej pristojne vladnega ministrstva, vladnih organov, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in akademske sfere. Postali so stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem; cehovski dogodek in srečanje, kjer se predstavi in oceni dosedanje aktivnosti in kjer se skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških izhodišč. So priložnost za utrjevanje poslovnih in prijateljskih vezi, pa tudi za izmenjavo mnenj med prakso in znanostjo, s čimer želimo prispevati h kakovostnejšim odločitvam. Slovenski regionalni dnevi so dvodnevni dogodek, pri katerem je en dan namenjen aktualnim temam regionalne politike, drugi dan pa je namenjen simpoziju na izbrano temo.