Organizacijski odbor


 • dr. Robert Drobnič, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
 • Nataša Rojšek, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
 • Lenča Humerca Šolar, Ministrstvo za naravne vire in prostor
 • dr. Maruša Goluža, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Erik Logar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Janez Nared, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Katarina Polajnar Horvat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Matjaž Ribaš, Slovenski regionalno razvojni sklad
 • dr. Daniela Ribeiro, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Petra Rus, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Anja Trobec, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Bojan Kar, RRA GIZ
 • Simon Škvor, RRA GIZ
 • Eva Kotnik, Mladinski svet Slovenije