Organizacijski odbor


 • dr. Robert Drobnič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Nataša Rojšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • dr. Maruša Goluža, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Sergeja Kariš, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Erik Logar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • mag. Lilijana Madjar, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
 • dr. Janez Nared, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Klavdija Operčkal, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • Beti Blaguš, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
 • dr. Katarina Polajnar Horvat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Matjaž Ribaš, Slovenski regionalno razvojni sklad
 • dr. Daniela Ribeiro, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • dr. Petra Rus, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
 • Karmen Sonjak, Regionalna razvojna agencija za Koroško
 • Anja Trobec, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU