Zbirka regionalni razvoj

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU je skupaj z Založbo ZRC ustanovil knjižno zbirko Regionalni razvoj, s katero želi spodbuditi strokovne razprave na temo regionalnega razvoja.

Do sedaj izdane knjige:


 

 Regionalni razvoj 1: Veliki razvojni projekti in skladni regionalni razvoj (2007)

 

 Regionalni razvoj 2: Razvojni izzivi Slovenije (2009)

 

 
Regionalni razvoj 3: Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji (2011)

 

 
Regionalni razvoj 4: Nove razvojne perspektive (2013)

 

 Regionalni razvoj 5: Globalni izzivi in regionalni razvoj (2015)

 

 Regionalni razvoj 6: Prostor, regija, razvoj (2017)

 Regionalni razvoj 7: Demografske spremembe in regionalni razvoj (2019)
 Regionalni razvoj 8: Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri (2021)