Enter Title

Slovenski regionalni dnevi 2024 - Demografija, kadri, regionalni razvoj so potekali v Novem mestu 16. in 17. maja 2024 (Hotel Dolenj'c).

Program dogodka

Predstavitve z dogodka:
 1. Mag. Apolonija Oblak Flander: Analiza in trendi trga delovne sile v Sloveniji
 2. Barbara Leder: Programi Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS
 3. Karmen Sonjak: Hibridno delo
 4. Brigita Habjan Štolfa: Izzivi in priložnosti kadrovske vrzeli
 5. Nataša Šterban: Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja "Karierni center Posavje" v regiji Posavje
 6. dr. Janez Nared: Izgledi na področju demografije do leta 2038, vključno s potrebnim priseljevanjem z vidika ohranjanja trenutnega števila delovne sile
 7. mag. Martina Smolnikar: Partnerstvo za kadre /za promocijo tehničnih poklicev med mladimi v Posočju in v regiji/
 8. Franci Bratkovič: Vloga razvojnih regij in regionalnega načrtovanja v luči kadrovske problematike
 9. Maja Božič: Izzivi multikulturnega delovnega okolja na Rudolfovem: »but it's one more thing ..."
 10. Nuša Masnik: Družbene posledice spregledanega dvojnega poslanstva domov za starejše
 11. Anka Rode, Miho Šepec: Izzivi zaposlovanja tuje delovne sile v Sloveniji
 12. Boštjan Grobler: Privabljanje tuje delovne sile v Slovenijo