Slovenski regionalni dnevi 2023, 12. oktober 2023, Krpanov dom, Pivka

Slovenski regionalni dnevi 2023 so potekali 12. oktobra v Krpanovem domu, v Pivki. Tematika letošnjih regionalnih dni je osvetlila potrebe, načrtovanje in uresničevanje zelenega prehoda na regionalni ravni, s čimer bomo podprli prizadevanja države in Evropske unije pri naslavljanju okoljskih vprašanj in podnebnih sprememb.

Na simpoziju smo podrobneje obravnavali spremembe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (MKRR), finančne produkte za spodbujanje regionalnega razvoja, planiranje na regionalni ravni ter celostno prenovo po poplavah. 

Predstavitve referatov: