Slovenski regionalni dnevi 2021 (posnetek simpozija)

Platforma Zoom 2021

Slovenski regionalni dnevi 2021

50. let Slovenske regionalne politike

Platforma Zoom, 6. maj 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj s partnerji ZRC SAZU, Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Združenjem regionalnih razvojnih agencij organiziral tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2021, ki so potekali preko platforme ZOOM, 6. maja 2021 pod naslovom »50. let slovenske regionalne politike«.

Regionalni dnevi so postali stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem in lahko doprinesejo k uresničevanju njegovih ciljev ter razpravi o aktualnih temah s področja regionalnega razvoja. Z njimi želimo prispevati h kakovostnejšim odločitvam. 

Tudi z letošnjo temo smo želeli pritegniti čim več različnih akterjev: ministrstva, vladne službe, javne sklade in agencije, regionalne razvojne agencije, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne javnosti ter druge, s čimer smo soočili poglede o tematiki.


Predstavitve referatov:

- Retrospektiva slovenske regionalne politike ob 50. letnici (dr. Marjan Ravbar, dr. Damjan Kavaš)

- Evropska kohezijska politika gonilna sila naložb EU v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (mag. Josip Mihalic)

- Vidiki teritorialnih pristopov: zeleni, digitalni ... (mag. Grega Kordež, dr. Robert Drobnič)

- Regionalne razvojne agencije - pomemben gradnik pri uresničevanju razvoja regij in države (mag. Lilijana Madjar)

- Aktualni razpisi Regionalnega sklada za trajnostno in digitalno prihodnost (Tjaša Kariš)

- Regionalni prostorski plan - od besed k dejanjem (Valentina Lavrenčič, dr. Blaž Barborič)

- Ciljni raziskovalni projekt Medresorsko usklajeno spodbujanje razvoja v obmejnih problemskih območjih kot izhodišče za program razvojnih spodbud za OPO (dr. Janez Nared, dr. Alma Zavodnik Lamovšek, dr. Damjan Kavaš, dr. Gregor Čok)