PODČETRTEK 2018

Slovenski regionalni dnevi 2018

Izzivi regionalnega razvoja

Podčetrtek, 18. in 19. oktober 2018

 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Slovenski regionalni razvojni sklad in Združenje regionalnih razvojnih agencij so tudi letos organizirale Slovenske regionalne dneve 2018, ki so tokrat potekali v Savinjski regiji, v Podčetrtku, Terme Olimia, Hotel Sotelia, 18. in 19. oktobra 2018, pod naslovom »Izzivi regionalnega razvoja«.

Simpozij Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi in diskusiji glede načrtovanja in izvajanja regionalne politike. Na simpoziju se predstavijo in ocenijo dosedanje aktivnosti in skuša z dialogom priti do novih sistemskih in metodoloških rešitev. Z letošnjo temo, ki je posvečena izzivom spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnimi pristopi in strategiji razvoja regije, smo soočili poglede resornih ministrstev oziroma vladnih služb, javnih skladov, agencij, regionalnih razvojnih agencij, občin, drugih regionalnih akterjev in strokovne javnosti. Slovenski regionalni dnevi so dogodek, namenjen vsem, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem.

Osrednja tema prvega dne je bila posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja regionalnega razvoja s teritorialnim pristopom. Predstavljena sta bila naslednja mehanizma izvajanja:

  • Celostne teritorialne naložbe na urbanih območjih – CTN, ki jih izvaja Združenje mestnih občin Slovenije - ZMOS v vlogi posredniškega organa in
  • Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – CLLD 2014-2020, ki ga skupaj izvajata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

V zaključku prvega dne je bil izveden ogled naložb kohezijske politike v Podčetrtku. Osrednja tema drugega dne so bile strategije razvoja 12-ih regij ob pripravi regionalnih razvojnih programov in regionalnih prostorskih planov, usmerjanje prostorskega razvoja na regionalni ravni, predstavljena pa sta bila tudi dva raziskovalna projekta.

Predstavitve referatov:

1. Predstavitev izvajanja mehanizma Celostne teritorialne naložbe na urbanih območjih - CTN 2014–2020) (Zdenka Šimonovič)

2. Predstavitev izvajanja mehanizma Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost - CLLD 2014–2020 – Evropski sklad za regionalni razvoj (Simona Laznik)

3. Predstavitev izvajanja mehanizma Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost - CLLD 2014–2020 – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (Alina Cunk-Perkič)

4. Urbani razvoj in uporaba teritorialnih pristopov (Barbara Radovan)

5. Izkušnje in izzivi izvajanja z mehanizmom CLLD (Goran Šoster)

6. Izkušnje in izzivi izvajanja z mehanizmom CTN (mag. Saša Heath-Drugovič)

7. Izkušnje in izzivi RRA-jev pri izvajanju Dogovora za razvoj regij, CTN in CLLD (mag. Lilijana Madjar)

8. Predlog Evropske komisije glede izvajanja evropske kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju (Andrej Engelman)

9. Vidik regionalnih razvojnih agencij glede nove finančne perspektive (Miha Leskovar)

10. Program priprave regionalnih razvojnih programov ter cilji in programi regionalne politike za naslednje programsko obdobje (dr. Robert Drobnič)

11. Predstavitev priporočil raziskovalnega projekta CRP 2016 »Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni (dr. Janez Nared)

12. Usmerjanje prostorskega razvoja na regionalni ravni (Valentina Lavrenčič)

13. Predstavitev raziskovalnega projekta Metodologija za popis poslovnih con in subjektov inovativnega okolja na območju Slovenije, izvedba terenskega popisa in vzpostavitev ažurne evidence (dr. Igor Bizjak)

14. Strategija razvoja regije – nov instrument regionalne in prostorske politike (dr. Janez Nared)

15. Turizem v Sloveniji (Eva Štravs Podlogar)