Slovenski regionalni dnevi 2022

Spremembe kot priložnost za regionalni razvoj

Terme Ptuj, 13. in 14. oktober

Letošnji slovenski regionalni dnevi, ki so potekali 13. in 14. oktobra so na Ptuju, so naslavljali spremembe kot priložnost za razvoj. Dotaknili smo se nove finančne perspektive, na podatkih temelječega načrtovanja in odločanja na regionalni ravni, podrobneje pa smo se seznanili tudi z aktualnimi globalnimi spremembami in njihovim vplivom na regionalni razvoj. Glas smo dali tudi mladim, saj so ti, čeprav so prepoznani kot pomemben dejavnik regionalnega razvoja, prepogosto potisnjeni v ozadnje in preslišani.

Spremembe so priložnost za razvoj in kot smo lahko videli pri pandemiji COVID-19 so hitre spremembe tudi možne, če le imamo voljo, pripravljenost, znanje in pride do pravega vzvoda. Le želimo si lahko, da bo tak zagon dala tudi nova finančna perspektiva, da bomo z ambicioznimi projekti odgovorili na številne potrebe in izzive, s katerimi se danes soočamo. Pri tem moramo biti prožni in prilagodljivi, moramo se povezovati, sodelovati in skrbeti, da so postopki čimbolj poenostavljeni. Potrebujemo kakovostne analize in podatke, ki bodo podlaga načrtovanju in odločanju, pri tem zgolj kakovostni podatki in viri niso dovolj, treba jih je tudi dejansko uporabljati. Na številne izzive, kot so podnebne in demografske spremembe, energetska kriza, digitalizacija in podobni, lahko ustrezno odgovorimo le skupaj. Pri tem je treba poslušati in dati priložnost tudi mladim ter jih v največji možni meri podpreti.

Predstavitve referatov:

Slovenija v novi finančni perspektivi (Matjaž Dragar, SVRK)

Izzivi regionalnegarazvoja v novi finančni perspektivi 2021–2027 (Agnès MONFRET, DG REGIO)

Komunikacijaje osrednjega pomena za spremembe: izkušnje iz mehanizma Interreg CentralEurope (Frank Schneider, Interreg Central Europe)

Regionalni razvoj v Sloveniji v obdobju 2021–2027 (Robert Drobnič, MGRT)

Podatkovno podprto odločanje in načrtovanje na regionalni ravni (Tomaž Smrekar, SURS)

Podatkovno podprto odločanje in načrtovanje na regionalni ravni (Janja Pečar, UMAR)

Podatkovno podprto odločanje in načrtovanje na regionalni ravni (Vane Urh, RRA GIZ)

Podatkovno podprto odločanje in načrtovanje na regionalni ravni (Janez Nared, ZRC SAZU)

Energetska kriza in prehod v brezogljično družbo (Jure Čižman)

Vračanje iztujine, privlačno okolje za mlade (Dejan Valentinčič, ASEF)

Kaj digitalizacija prinaša regionalnemu razvoju? (Saša Kek, Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo)

Izzivi mladih v kontekstu regionalnega razvoja (Janez Nared, ZRC SAZU)