Čatež ob Savi 2015

Slovenski regionalni dnevi 2015

GLOBALNI IZZIVI IN REGIONALNI RAZVOJ

Čatež ob Savi, 19. in 20. november 2015

 Slika 1: Udeleženci na simpoziju


                                 
Slika 2: Ena od okroglih miz  Slika 3: pozdravni nagovor drugega dne, g. Velislav Žvipelj

Predstavitve referatov

Predavanja

Sofinanciranje regijskih projektov v dogovoru za razvoj regij z vidika podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije (dr. Matej Novak, MGRT)

Sofinanciranje regijskih projektov v dogovoru za razvoj regij z vidika turizma in internacionalizacije (Eva Štravs Podlogar, MGRT)

Sofinanciranje regijskih projektov v dogovoru za razvoj regij z vidika lesarstva (Jože Prikeržnik, MGRT)

Prenova SPRS kot priložnost za vzpostavljanje regionalnega prostorskega načrtovanja (Blanka Bartol, MOP)

Predstavitev projekta Regionalno prostorsko načrtovanje (Matej Gojčič, RRA LUR; Uroš Rozman, RRA Koroške)

Vpliv SPRS na učinkovito umeščanje ključnih regijskih projektov v programskem obdobju 2014–2020 in 2021–2027 (dr. Alma Zavodnik Lamovšek, FGG)

Mednarodna razsežnost prostorskega razvoja Slovenije: primer Alp (dr. Janez Nared, dr. Nika Razpotnik Visković, ZRC SAZU)

STAGE – interaktivno orodje za diseminacijo geoprostorskih statistik (statistična podpora razvojnim projektom in programom) (Igor Kuzma, Mojca Merc, SURS)

Regionalni razvoj v mednarodni perspektivi: preslikava globalnih politik na lokalne izzive (mag. Ana Kalin, dr. Jana Urh Lesjak, MZZ)

Globalni okoljsko-razvojni izzivi in sonaravni regionalni razvoj Slovenije (dr. Dušan Plut)

Migracije in trg dela (dr. Kristina Toplak, ZRC SAZU)

Zelena delovna mesta – sinergijski odgovor na gospodarske, okoljske in socialne izzive (dr. Renata Karba, Gaja Brecelj, UMANOTERA)

Celostne prometne strategije občin in regij ter ukrepi trajnostne mobilnosti (mobilnost in promet) (mag. Polona Demšar Mitrovič, MIZP)

Naravne nesreče kot izziv razvoju (dr. Matija Zorn, dr. Blaž Komac, ZRC SAZU)